5. ročník

Dopravného sympózia 7.6.2018

Piaty ročník dopravného sympózia nám priblížil problematiku prepravy rádioaktívneho materiálu, vplyvu technického stavu vozidla na nehodovosť, ale aj právnu problematiku uplatňovania nárokov zo škodových udalostí a princípy prepravy nebezpečných vecí v kombinovanej doprave.


Hotel PREMIUM Bratislava

4. ročník

Dopravného sympózia 7.12.2017

V poradí štvrtý ročník dopravného sympózia sa uskutočnil v hoteli PREMIUM, v zložení zaujímavých hostí a spíkrov. Zazneli témy z oblasti vzdelávania vodičov, noviniek v ADR, v oblasti poistenia na cestách ale aj zaujímavé príhody z asistenčnej dialničnej služby.


Hotel PREMIUM Bratislava

3. ročník

Dopravného sympózia 9.11.2016

Tretí ročník dopravného sympózia priniesol zaujímavé témy, napríklad akým spôsobom nastaviť fungujúci marketing v doprave, aké inteligentné systémy nájdeme vo vozidlách Hyundai. Dozvedeli sme sa aj o sledovaní pohybu v reálnom čase a zmenách v dohode ADR.


DEKRA House Bratislava

2. ročník

Dopravného sympózia 21.7.2016

V poradí už druhý ročník dopravného sympózia, ktoré organizuje spoločnosť DEKRA. Na tomto sympóziu nám štyria spíkri predstavili témy týkajúce sa prepravy nebezpečných látok, prepojenie ADN a IATA, prevozu arzeničanu sodného a prevozu odpadov. Ďakujeme spíkrom a zúčastneným.


DEKRA House Bratislava

1. ročník

Dopravného sympózia 07.15.2015

Prvý ročník dopravného sympózia DEKRA úspešne odštartoval s témami prepravy elektroniky, plánovaných zmien v legislatíve, bezpečnostného poradenstva, ale dozvedeli sme sa aj o najčastejších príčinách dopravných nehôd v nákladnej doprave priamo od SOS teamu.


DEKRA House Bratislava